Voorwaarden

Voorwaarden van deze website


Inleiding
Dit is een website van HEINEKEN Horeca, HEINEKEN Groothandel B.V. en HEINEKEN Horeca Services B.V., hierna gezamenlijk te noemen HEINEKEN.

HEINEKEN Horeca is een handelsnaam van Heineken Nederland B.V., gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 33127977.

HEINEKEN Groothandel B.V. is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 59239700.

HEINEKEN Horeca Services B.V. is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 59240032.

Gebruikersnaam en wachtwoord
Gebruikersnaam en wachtwoord zijn voor persoonlijk gebruik van de klant van HEINEKEN. Degene aan wie de gebruikersnaam en wachtwoord zijn verstrekt, staat in voor ieder gebruik van deze gebruikersnaam en wachtwoord.

Privacy
De door u verstrekte persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. HEINEKEN verstrekt deze persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, een en ander met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. HEINEKEN zal de verzamelde gegevens opnemen in het klantenbestand en gebruiken om bestellingen uit te voeren, producten en diensten af te stemmen op uw interesses en om u hierover te informeren. Door de registratie geeft u toestemming aan HEINEKEN om de gegevens op deze wijze te gebruiken. U kunt uw toestemming per e-mail intrekken (pagina Contact).